Дума Описание
гарант мн. гаранти, м.
Поръчител. Ставам гарант.