Дума Описание
гара мн. гари, ж.
1. Голяма железопътна спирка. Товарна гара.
2. Сградата/сградите при такава спирка. Централна гара.
// прил. гаров.