Дума Описание
гангрена само ед.
Спец. В медицината — умъртвяване на тъкан в живо тяло, съпроводено с почерняване и загниване.