Дума Описание
ганглий (нлат.ganglion от гр. ganglion 'подутина на кожата')
1. Анат. Нервен възел.
2. Мед. Малка твърда подутина.