Дума Описание
гамета (нлат. gameta по гр. gametes 'съпруг')
Физиол. Полова клетка.