Дума Описание
гамен мн. гамени, м.
Невъзпитан уличен хлапак; уличник, хулиган.
// прил. гаменски.