Дума Описание
гамбит мн. гамбити, (два) гамбита, м.
Спец. В шахматната игра — начален ход, при който се жертва маловажна фигура, за да се получи възможност за атака.