Дума Описание
гама мн. гами, ж.
1. Спец. В музиката — последоватен ред от тонове с интервали; тонова стълбица.
2. Прен. Само ед. Еднородни, но многообразно изменящи се явления, качества. Гама от цветове. Гама на чувствата.
гама (гр. gamma)
1. Име на третата буква от гръцката азбука (у).
2. Муз. Седемте основни тона в музиката.
3. Цветови ред в естествена градация.
4. Ред разновидности на еднородни предмети или явления.
5. Милионна част от грама.
6. Физ. Единица за сила нагеомагнитното поле.
• гама-лъчи - един от трите вида електромагнитни лъчи, изпускани от радиоактивните вещества, подобни на рентгеновите, но с по-малка дължина.