Дума Описание
гальота (ит. galeota 'вид кораб')
Ост. Товарна двуколка с високи колела.