Дума Описание
галоши галош, м.
Плитки каучукови обувки, които предпазват краката от намокряне.
// същ. умал. галошки, мн.