Дума Описание
галофоб (фр. gallophobe но лат. gallus 'гал' + -фоб)
Човек, който мрази французите.