Дума Описание
галофил (фр. gallophile по лат. gallus 'гал' + -фил)
Човек, който обича французите.