Дума Описание
галон мн. галони, (два) галона, м.
Английска мярка за вместимост за течности, равна на 4,546 литра.
галон мн. галони, (два) галона, м.
Лъскав ширит за украса на униформено облекло.