Дума Описание
галомания (фр.gallomanie по лат. gallus 'гал' + -мания)
Пристрастие към всичко френско.
// същ. галоман.