Дума Описание
галицизъм (фр. gallicisme) Език.
1. Езиков обрат, типичен за френски език.
2. Заемка от френски език.