Дума Описание
галилейски (по гр. собств. Galilaia 'Галилея')
Който се отнася до областта Галилея в Палестина.