Дума Описание
галиканизъм (фр. gallicanisme по собств. Gallia - старото име на Франция + -изъм)
Ист. Направление във френската църква от края на XV в., което се стреми към самостоятелност спрямо папската власт.
// прил. галикански.