Дума Описание
галиба нареч.
Остар. Навярно, вероятно, изглежда, като че ли, май.