Дума Описание
гали (лаг. gallus)
Келтски народ, населявал древна Галия (Франция).
// прил. галски.