Дума Описание
галета само ед.
Препечен и счукан на ситно хляб, който се употребява в готварството обикн. за панировка.