Дума Описание
галера мн. галери, ж.
Истор. Старинен дървен военен кораб с гребла, на който гребците били роби или каторжници.