Дума Описание
галенов галенова, галеново, мн. галенови.
1. Спец. Който се отнася до течно лекарство получено чрез механическа преработка на растителни вещества.
2. Който се отнася до производството на такива лекарства.