Дума Описание
галенит (нем. Galenit по лат. galenna 'олово' + -ит')
Минерал с оловносив цвят и метален блясък, съдържащ много олово, сребро и др.