Дума Описание
галеник мн. галеници, м.
Любимец. Галеник на съдбата.