Дума Описание
галваничен галванична, галванично, м, галванични, прил.
1. Който е предназначен за получаване на ток чрез химична реакция. Галваничен елемент.
2. При който се прилага ток, получен чрез химична реакция.
• Галваничен ток. Спец. Електрически ток, който се получава при химическо взаимодействие на киселини или соли с метал.