Дума Описание
галванизъм (фр. galvanisme)
Физ. Име на електроявления в нервите и мускулите, изучавани от Л. Галвани.