Дума Описание
галванизация само ед. Спец.
1. В техниката — покриване на повърхност с тънък пласт метал чрез електролиза.
2. В медицината — лечебен метод чрез използване на постоянен електрически ток.