Дума Описание
галантерия само ед.
Търговска стока от дребни тоалетни и лични принадлежности.
// прил. галантериен, галантериина, галантериино, мн. галантериини. Галантериен магазин.