Дума Описание
галалит (по гр. gala 'мляко' + -лит)
Хим. Име на първата пластмаса, получена през 1879 - изкуствен рог, използван за копчета, гребени, изолационни материали.