Дума Описание
галактоза (по гр.gala, -ktos 'мляко' + -оза')
Хим. Проста захар, която се получава заедно с глюкозата при хидролиза на млечната киселина.