Дума Описание
гала (фр., исп., ит. gala от стфр. gale 'забавление')
Тържествен, официален - за представление, концерт и под.