Дума Описание
гайтан мн. гайтани, (два) гайтана, м.
Плетен шнур за украса на народна носия.
// прил. гайтанен, гайтанена, гайтанено, мн. гайтанени.