Дума Описание
гайка мн. гайки, ж.
1. Метална пластинка със спирално нарязан отвор в средата, с която се затяга винт или болт.
2. Малка халка на дреха, в която се вкарва колан, за да го държи.
// прил. гаечен, гаечна, гаечно, мн. гаечни (в 1 знач.).
• Гаечен ключ. Инструмент за завиване и отвиване на гайки.