Дума Описание
газьол само ед.
Течно гориво за дизелови двигатели, което се получава чрез пряка дестилация на петрол.