Дума Описание
газо- Първа съставна част на сложни думи със значение газ, газов, напр. газопровод, газокамера, газометър, газохимия.