Дума Описание
газопровод мн. газопроводи, (два) газопровода, м.
Тръбопровод за пренасяне на газово гориво на разстояние.
// прил. газопроводен, газопроводна, газопроводно, мн. газопроводни. Газопроводна мрежа.