Дума Описание
газела мн. газели, ж.
Млекопитаещо тропическо животно, подобно на сърна, което има стройно тяло и умее да бяга бързо.
газела (тур. gazel от ар.)
Литер. Средновековен вид източно лирическо стихотворение от дву-стишия с постоянна рима.