Дума Описание
газ газът, газа, мн. газове, м.
1. Въздухообразното състояние на вещество.
2. Само мн. Газообразни отделяния в стомаха и червата.
газ газта, само ед., ж.
1. Газообразно гориво. Ние сме на газ. Педал на газта.
2. Петролен продукт във вид на течност за осветление. Слагам газ в лампата.
// прил. газов, газова, газово, мн. газови (в 1 знач.). Газова печка. Газово устройство. Газова бутилка. // прил. газен, газена, газено, мн. газени (във 2 знач.). Газена лампа.