Дума Описание
гади ми (ти, му, и, ни, ви, им) се, мин. св. гади ми се, мин. прич. гадило ми се, несв.
Имам гадене; повдига ми се, повръща ми се.