Дума Описание
гадател гадателят, гадателя, мн. гадатели, м.
Човек, който владее и упражнява изкуството да гадае (в 1 знач.).