Дума Описание
габър мн. габъри, (два) габъра, м.
Дърво с назъбени жилести листа и с твърда и тежка бяла дървесина, от която се изработват дребни предмети.
// прил. габров.
габър мн. габъри, (два) габъра, м.
Кабар.
// същ. габърче, мн. габърчета, ср.