Дума Описание
въображение само ед.
Способност за изграждане на мислени представи, образи; фантазия. Богато въображение. Творческо въображение. Това съществува само в твоето въображение.