Дума Описание
възможен възможна, възможно, мн. възможни, прил.
Който може да стане; осъществим, допустим, изпълним.