Дума Описание
всекидневник мн. всекидневници, (два) всекидневника, м.
Вестник, който излиза всеки ден; ежедневник.