Дума Описание
верига мн. вериги.
1. Скачени една за друга железни брънки, колелца; синджир.
2. Редица от хора или еднородни предмети разположени един до друг.
3. Прен. Низ от повтарящи се еднакви или подобни явления, прояви.
4. Остар. Обикн. мн. Окови.
5. Приспособление за автомобилни гуми за подобряване на проходимостта при сняг.
6. Спец. В химията - последователност от еднакви атоми.
// прил. верижен.