Дума Описание
вересия мн. вересии. Разг.
1. Покупка или продажба на доверие.
2. Обикн. мн. Сума, сметка по покупко-продажба на доверие. Трябва да си оправим вересиите.
• На вересия. Разг. Без пари, на доверие. Вземам на вересия. Давам на вересия.