Дума Описание
верев само ед.
• На верев. Разг. Косо, по диагонал.