Дума Описание
венчило мн. венчила, ср.
1. Само ед. Венчавка.
2. Остар. Венец (във 2 знач.).