Дума Описание
вензел мн. вензели, (два) вензела, м.
Знак, съставен от художествено преплетени начални букви на название, име и пр.; монограм.