Дума Описание
венерология (нлат. venerologia по лат. Venus, -eris 'богиня на любовта' + -логия)
Мед. Дял от медицината, който изследва и лекува венерическите болести.
// прил. венероложки.
// същ. венеролог.